a good student..

 a good student..


1.  kepercayaan , keyakinan dan keimanan kepada Allah Swt
mereka percaya dan yakin atas segala ketentuan yang telah ditetapkan bagi diri mereka. mereka juga tidak  mudah berputus asa dan sentiasa ingat pada yang Satu. Sesungguhnya berjaya lah orang-orang beriman.

2.fokus , bersungguh-sungguh , sepenuh hati.
 apabila mereka melakukan sesuatu mereka melakukan dengan sepenuh hati mereka bukan sambil lewa sama seperti kita apabila melakukan ibadah kepada kepada Allah.Kita melakukannya dengan penuh khusyuk.

3.prioriti
dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan , mereka mengutamakan mana yang penting.mereka mementingkan prioriti mereka dalam menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi.

4.prihatin sesama kita.
mereka mengambil berat tentang orang-orang yang berada disekeliling mereka.Mereka membantu orang yang memerlukan bantuan mereka.sharing is caring

5.hubungan dengan pencipta.
mereka sentiasa mendekatkan diri mereka dengan Pencipta.Mereka memohon pertolongan dari yang Satu. mereka juga sentiasa bermunajat dan menjaga ibadah mereka dengan yang satu.

6.jujur dan amah.
 mereka sentiasa amanah dan jujur dalam setiap perkara yang mereka lakukan.

7.tepati masa.
 orang-orang yang berjaya adalah orang yang menetapi masa. mereka sangat mementingkan masa apabila menyelesaikan sesuatu tugasan.mereka juga menggunakan masa mereka dengan sebaik-baiknya.
  

No comments: